szukaj na stronie

 

tel kom.664 087 267
tel/fax:
41 263 29 86,41 263 36 73

e-mail: adalbert@adalbert.com.pl

Biuro czynne w godzinach:
pn-pt: 9.00-17.00,

 


pogoda na świecie

Weather data OK
Warszawa
20 °C
Paszport

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 17 stycznia 2013, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie musimy już jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Możemy złożyć wniosek w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego przez konsula składa:

- Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego

- Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Wprowadzenie możliwości złożenia fotografii z wyłączeniem elementów, które dotyczą wizerunku osoby (np. zamknięte usta, otwarte oczy), stanowi ułatwienie dla osób, które nie mogą całkowicie sprostać wymogom w zakresie wykonania fotografii.

Wymogi (dotyczące fotografii) określone w tym akapicie stosuje się również wobec dzieci do 5. roku życia.

Istnieje również możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę:

- w okularach z ciemnymi szkłami, należy wówczas przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (wrodzona lub nabyta wada wzroku) osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,
- w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) - po złożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

- Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub do zwolnienia z opłaty, np. legitymację szkolną, studencką.

- Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL,

- Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Opłata za wydanie paszportu wynosi obecnie

140 zł – za paszport ważny 10 lat;

70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany z uwzględnieniem 50 proc. ulgi, która przysługuje m.in.: emerytom, rencistom oraz uczniom od 13 roku życia i studentom;

30 zł - za paszport wydany osobie małoletniej do 13 roku życia.

 

Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.

W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

Osoby małoletnie

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz). Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

Nie pobiera się odcisków palców od dzieci do 6. roku życia.

Uwaga: Z dniem 26 czerwca 2012 r. utraciły ważność wszystkie wpisy danych dzieci, zamieszczone w paszportach rodziców - dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 r. (od dnia 28 sierpnia 2006 r. nie dokonywało się już w/w wpisów).

Oznacza to, iż po dniu 26 czerwca 2012 r. osoby małoletnie, których dane są zamieszczone w paszportach rodziców, nie mogą na tej podstawie przekraczać granicy, powinny one posiadać oddzielny dokument paszportowy.

 

W związku z powyższym konsulowie przyjmują interesantów składających wnioski o wydanie dokumentu paszportowego osobom małoletnim tej kategorii (których dane są wpisane w paszporcie rodzica) poza kolejnością oraz realizują sprawy priorytetowo i w przyspieszonym trybie, a także podejmują wszelkie czynności, które mogą przeciwdziałać powstawaniu utrudnień dla obywatela polskiego z tego powodu.

 
 

Najnowsze oferty last minute

samolotem

autokarem

dojazd własny

 

Kurs pilota wycieczek

 
 • almatur.jpg
 • best.jpg
 • ecco-travel.jpg
 • ecco.jpg
 • exim.jpg
 • funclub-logo.jpg
 • index.jpg
 • itaka.jpg
 • lekier.jpg
 • Logos_Tour.jpg
 • necerman.jpg
 • oasis.jpg
 • ok.jpg
 • orlica.jpg
 • oskar.jpg
 • rainbow.jpg
 • rejs.jpg
 • selva tour.jpg
 • Sol-Tours.jpg
 • soltur.jpg
 • sun fun.jpg
 • tui.jpg
 • viva.jpg
 • Wezyr.jpg